Versionsliste for Aplanner Løsningen

8.17.11.18 MINDRE RETTELSE TIL APLANNER

 • Plan og Planversion gemmes ikke altid i version 8.17.11.05. Dette problem er rettet.

8.17.11.05 MINDRE ÆNDRINGER TIL APLANNER

 • Der er lavet mindre forbedringer vedr. opstart information i synkronisering for administrator.

8.17.10.20 ÆNDRINGER TIL APLANNER

 • Der er oprettet et nyt menu punkt under hjælp menuen. Her kan man tilmelde sig til nyhedsbrev fra PlanAHead AS.
 • Et mindre problem vedrørende dobbeltbookning af delte planer er løst
 • Visning af delte planer er forbedret og der er introduceret tre nye egenskaber under indstillinger. Her kan man tilvælge kun at se automatisk dannede navne, kun at se tidsinterval, eller ikke at se tidsinterval på Ugeplan billedet. For at ændre egenskaberne skal databasen opgraderes.
 • Der er introduceret en ny knap på Aplanner for Windows og på Aplanner for Web. Den kan skifte, så delte planer enten vises eller skjules. Databasen skal opgraderes, hvis knappens indstilling skal gemmes.
 • Timerapport billedet på Aplanner for Windows er forbedret, og er gjort tilgængeligt for vagtplanlægning.
 • Farvevalg til web siderne er flyttet fra Indstillinger til farve billedet på Aplanner for Windows, så der nu kan vælge farver for hver enkelt bruger.
 • Der er rettet en fejl i indsæt funktionen på Ugeplan billedet, idet man i sjældne tilfælde kunne slette en celles indhold ved at indsætte både til højre og til venstre for cellen.

8.17.09.05 MINDRE ÆNDRINGER TIL APLANNER

 • Administrator billedet til synkronisering er ændret, så der nu kan vælges flere planer til synkronisering på en gang. Det har især betydning for større organisationer, der anvender delte planer. Database stamdata skal opgraderes for at listen med valgte planer huskes.
 • PlanAHead's certifikat til stempling af installationsprogrammer er opdateret.
 • Brugervejledningen er opdateret med hensyn til synkronisering og delte planer.

8.17.06.16 MINDRE ÆNDRINGER OG FEJLRETTELSER TIL APLANNER

 • Opgradering er fjernet fra Aplanner menuen. I stedet tilbydes et specielt opgraderingsprogram, som kan downloades fra PlanAHead hjemmesiden.
 • Ved sletning fra Daplan billedet kunne man fejlagtigt se en boks med teksten "Ingen Data". Fejlen er rettet.

8.17.05.05 ÆNDRINGER TIL APLANNER

 • Synkroniseringen er ændret, så der nu holdes 1 sekunds pause efter hver kalenderpost er dannet fra e-mail synkroniseringen. Ændringen vil mindske risikoen for overbelastning af Outlook.
 • Der er foretaget ændringer i tilgangen til demo databasen. Ændringen er uden betydning for brugere af Aplanner løsningen.
 • Mekanismen for visning af flere linjer på Ugeplan billedet er forbedret.
 • PlanAHead hjemmesiden er opdateret.

8.17.04.20 ÆNDRINGER TIL APLANNER

 • Administrator synkroniseringsbilledet er opdateret. Nu kan man vælge at indlægge en pause mellem hver udsendelse af kalenderposter. Man kan desuden vælge hvordan en kalenderposter vises. Indstillinger huskes i denne version, forudsat at databasen er opgraderet.
 • Synkroniseringen er ændret, så der holdes ½ sekunds pause efter hver kalenderpost er dannet fra e-mail synkroniseringen. Ændringen vil mindske risikoen for overbelastning af Outlook.
 • Medarbejder synkroniseringen kan nu installeres, så der automatisk hentes opdateringer.
 • PlanAHead har opgraderet udviklingsværktøjet til Visual Studio 2017.
 • Opsætningen for administrator synkronisering er ændret, så der skal angives brugernavn og adgangskode. Ændringen betyder, at der skal laves en ny opsætning, når denne version er installeret.

8.17.02.28 ÆNDRINGER TIL APLANNER FOR WEB

 • Funktionalitet til automatisk genopfrisk af Aplanner billedet er tilføjet. Databasen skal opgraderes for at kunne gemme indstillingen.
 • Aplanner for Windows er opdateret aht. ovennævnte ændring.

8.17.02.15 ÆNDRINGER TIL APLANNER FOR WEB

 • Funktionalitet til flytning af vagter mellem planversioner er tilføjet.
 • Funktionalitet til ændring af brugertilladelser er tilføjet.
 • På stamdata oversigts billedet og egenskabsbilledet kan man nu vælge, hvilke egenskaber den enkelte bruger ønsker at se.
 • Farver og skriftstørrelse for Aplanner for Web kan nu ændres via Indstillinger. Desuden kan man vælge, om række og kolonne overskrifter skal vises med småt i alle celler i vagtplanen. Ændringer kan først udføres, når databasen er opgraderet.
 • Licensnøglen kan nu ses og ændres via Hjælp menuen.
 • Aplanner for Web billedet har fået tilføjet en ikon, så brugeren kan vælge kun at se vagtplanen.
 • Der er foretaget mindre ændringer i Aplanner for Windows, som kun har betydning for Aplanner for Web funktionaliteten.

8.17.02.08 RETTELSER OG ÆNDRINGER TIL APLANNER

 • Der er rettet en fejl i Outlook synkroniseringen. Fejlen medførte, at annulleringer kunne udsendes nogle gange. Fejlen havde ikke konsekvenser for kalendervisningen, da de ekstra annulleringer blev ignoreret.
 • Der er tilføjet en række egenskaber under Indstillinger, som kan anvendes til at fastlægge layout af Aplanner vagt skemaer. De nye egenskaber kan først udnyttes, når der er kørt en opgradering af stamdata for databasen. Ændringerne er beskrevet i Brugermanualen (side 19).
 • Funktionaliteten af Aplanner for Web er udvidet, så der nu kan vises to vagtskemaer.

8.17.01.25 HASTE ÆNDRINGER TIL APLANNER FOR WINDOWS

 • Hvis egenskaben "Vis navn i vagt" er sat til NEJ, vises nu hele forkortelsen og ikke kun de tre første bogstaver.

8.17.01.21 RETTELSER OG ÆNDRINGER TIL APLANNER

 • En fejl, der medførte at æ,ø, å m.v. ikke blev gemt korrekt i cookie, er rettet i Aplanner for Web.
 • Aplanner for Web er udvidet, så man nu kan danne alle rapporter.
 • Aplanner for Windows ændret vedr. udskrift aht. Aplanner for Web. Ændringen har ingen betydning for brugere af Aplanner for Windows.

8.17.01.19 ÆNDRINGER TIL APLANNER FOR WEB

 • Aplanner for Web er renoveret og udvidet, så det nu ligner Aplanner for Windows. Og mange af de funktioner, der kendes fra Aplanner for Windows findes nu i web løsningen.
 • Der er udført mindre ændringer i Aplanner for Windows aht. Aplanner for Web renoveringen. Disse ændringer har ingen betydning for Aplanner for Windows brugere.
 • I Plan kataloget kan man nu sætte en egenskab, så overskriften ved direkte udsendelse af kalenderposter kun indholder vagtens navn. Databasen skal opgraderes, hvis ændringen skal anvendes.

8.17.01.08 ÆNDRINGER TIL APLANNER FOR WINDOWS OG APLANNER FOR WEB

 • Aplanner for Web layout er ændret. Der er introduceret flere ikoner og kalenderbokse.
 • Der er lavet en søgefunktion på Aplanner for Web billedet til administration af stamdata.
 • Der er rettet et par fejl i Aplanner for Web plankopieringsfunktionen og sortering på billeder.
 • Søgning og filtrering i stamdata, f.eks. medarbejderkataloget er optimeret i Aplanner for Windows. Optimeringen har stor betydning for installationer med mange medarbejdere.
 • Kalenderen er ændret, og alle danske helligdage i dette århundrede kan nu vises. Der findes en global kalender, en plan kalender og en medarbejder kalender. Kalenderne anvendes sjældent i vagtplanlægning, men den globale kalender viser helligdage på. f.eks. Ugeplan billedet.
 • Visning af låste billeder, f.eks. Ugeplan er ændret. Oprindelige baggrundfarve i celler bibeholdes nu og i stedet vises en låst- tekst både i overskriften og i øverste venstre celle.
 • Beregning af baggrundsfarver i Ugeplan og Dagplan celler er optimeret. Optimeringen har kun betydning for planer med mange medarbejdere.
 • Installationsvejledningen er udvidet med et afsnit om opgradering af databaser. I vejledningen beskrives, hvorledes ældre databaser kan opgraderes.
 • Visning af meddelelser ved fejl er ændret. Ændringen har især betydning for logning af fejlmeldinger, som der kunne nødvendiggøre hjælp fra support.

8.16.12.29 RETTELSER TIL APLANNER

 • En certifikatfejl i installationsprogrammet for version 8.16.12.26 er rettet.
 • Mindre ændringer vedr. logning af fejlmeldinger.

8.16.12.26 ÆNDRINGER TIL APLANNER

 • Funktionalitet vedr. opkobling til PlanAHead databaser er ændret. Ændringen har kun betydning for brugere af PlanAHead database.

8.16.12.23 ÆNDRINGER TIL APLANNER

 • Indsættelse af vagtplanlægningsdata er optimeret, så der transporteres færre oplysninger via nettet. Ændringen har især betydning, hvis der er mange poster i medarbejder kataloget, og man også kører drift via netværk.
 • Der er introduceret en e-mail synkroniseringsrapport, der kontrollerer sammenhængen mellem behandlede e-mails og kalenderposter. Rapporten skal hjælpe brugere af e-mail synkroniseringen ved eventuelle Outlook problemer.

8.16.12.20 VIGTIGE ÆNDRINGER TIL APLANNER

 • Opdatering af vagtplanlægningsdata er optimeret, så der transporteres færre oplysninger via nettet. Ændringen nedsætter svartiden for opdatering ved kopiering og plankopiering af mange data. Ændringen har især betydning, hvis der er mange poster i medarbejder kataloget, og man også kører drift via netværk.
 • Mekanismen for åbning af databaser og login er revideret. Der er nu kun et login billede, hvor man kan angive databasenavn, brugernavn og adgangskode. Login billedet fungerer for Planhead databaser på nettet, lokale sql datbaser og databasefiler (XML databaser). Det gamle billde til åbning af databaser er udgået. Desuden skal der ikke længere angives PIN kode for netværksdatabaser.
 • Plankopiering er renoveret og forenklet. Vælges plankopiering fås nu et sæt valgmuligheder (Avanceret plankopiering, udrulning af plan, lav kopi af skabelon, slet en plan og indsæt en tom periode i en plan)
 • Brugervejledningen er opdateret jævnfør ovenstående.
 • Der er foretaget mindre fejlrettelser.
 • Fejlhåndteringen i Aplanner for Windows er forbedret.

8.16.11.12 NY Funktionalitet I APLANNER

 • Der er tilføjet et skærmbillede til flytning af en eksisterende skabelon. Skærmbilledet gør det nemt at danne en ny version af en eksisterende skabelon (grundskema). Ved flytning kopieres Planlgt til Planlagt og Mødetider til Mødetider.
 • Der er tilføjet et skærmbillede til udrulning af en skabelon. Skærmbilledet gør det nemt at udrulle. Under udrulningen kopieres Planlagt til Planlagt, Mødetider til Mødetider samt Planlagt til Budget ("idealplan"). Det eksisterende plankopieringsbillede kan stadig benyttes til mere avancerede udrulninger, f.eks. fletning og vagtbytte mellem medarbejdere.
 • Layout af Aplanner for Windows billedet er opdateret for at gøre valg af funktion mere overskuelig. Desuden er der tilføjet nye ikoner og menupunkter.

8.16.11.02 VIGTIGE ÆNDRINGER TIL APLANNER

 • Opdatering af egenskaber i data katalogerne er optimeret, så der transporteres færre oplysninger via nettet. Ændringen nedsætter svartiden for opdatering af kataloger med mange data. Ændringen har især betydning, hvis der er mange poster i medarbejder kataloget, og man også kører drift via netværk.
 • Der er foretaget nogle sikkerhedsopdateringer. I denne version er det ikke muligt at opdatere kataloger via Aplanner for Windows, hvis man er koblet op via en special løsningen til Web Service. Den normalt anvendte opkobling til en database fungerer som sædvanligt.
 • Programmet og tilføjelsesprogrammet til medarbejder synkroniseringen er ændret, så der holdes en kort pause mellem hver opdatering. Ændringen er lavet for at sikre, at opdateringen kan ske selv om Outlook er midlertidig belastet. Ændringen har kun betydning, hvis man af og til oplever fejlmeldinger fra Outlook, når medarbejdersynkroniseringen afvikles. SE detaljer i brugervejledningen. Ændringen omfatter ikke medarbejdersynkroniseringen i Aplanner for Windows. Der er ikke ændret i funktionalitet til direkte udsendelse af kalenderposter.
 • Den maximale slutdato er ændret fra 31-12-2029 til 31-12-2099. Ændringen har ingen praktisk betydning for brugere, der anvender løsningen til vagtplanlægning.

8.16.10.18 ÆNDRINGER OG RETTELSER TIL APLANNER

 • Microsoft .NET Framework er udskiftet til version 4.6.2, som indeholder stabilitetsforbedringer. Det nævnte framework findes i fuldt opdateret Windows 10, men vil blive installeret, hvis man anvender en ældre Windows version.
 • Hvis Outlook fejler mens medarbejder synkroniseringen er i gang, kan der i sjældne tilfælde dannes flere af samme vagt i Outlook kalenderen. Der er lavet en rettelse i synkroniseringen, som løser dette problem.

8.16.10.12 MINDRE ÆNDRINGER OG RETTELSER TIL APLANNER

 • PlanAHead's Certifikat er fornyet, så det gælder til oktober 2017.
 • Der er rettet en fejl, så sletning nu fungerer korrekt på billedet 'Rediger synk. tabel' efter sortering.

8.16.09.23 STØRRE ÆNDRINGER TIL APLANNER

For at få fuld udbytte af denne version, skal databasen opgraderes. En database administrator kan udføre dette på få minutter ved at installere og åbne den nye Aplanner og herefter vælge menupunktet Fil menu - Database - Opgrader stamdata tabeller.

 • Antallet af genvejstaster i Aplanner for Windows er udvidet. Se listen under Hjælp menuen
 • Dagplan billedet er ændret, så data visningen kan følge uret. (Kl. 12:00 vises data fra kl. 12:00 og resten af dagen osv.)
 • Menuer på Aplanner for Web tilpasses dynamisk efter brugerens rettigheder.
 • Layout af Aplanner for Web er ændret. Der er indføjet en kalender til dato valg og navigationsknapperne er forsynet med ikoner.
 • Mekanismen for opstart af Aplanner for Web er ændret, så startbillede, startdato, tispunkt m.v. alle hentes fra brugerens profil. For at opnå en given indstilling ved opstart af Aplanner for Web, indstilles brugerens rettigheder og valg af startbillde m.v. i Aplanner for Windows. Disse indstillinger anvendes herefter af Aplanner for Web. De ændringer af indstillinger, som foretages under anvendelse af Aplanner for Web gemmes ikke. På den måde sikres det, at indstillingerne lavet i Aplanner for Windows anvendes ved efterfølgende opstart af Aplanner for Web. Eksempel: Brugeren "Medarbejder" logger på Aplanner for Windows. Herefter vælges billedet Dagplan for planen "Plan" og planversionen "Planlagt". Herefter vil brugeren "Medarbejder" altid starte Aplanner for Web med Dagplan billedet for "Plan", "Planlagt".

8.16.08.25 MINDRE ÆNDRINGER TIL APLANNER

 • Aplanner for Web ændret, så Dagplan billedet kan kan sætte et sluttidspunkt.
 • Aplanner for Web er ændret, så tabel etiketter vises med sort skrift.
 • Der er tilføjet nogle sikkerhedsopdateringer til Aplanner for Windows og Aplanner for Web

8.16.05.24 ÆNDRINGER TIL APLANNER

For at få fuld udbytte af denne version, skal databasen opgraderes. En database administrator kan udføre dette på få minutter ved at installere og åbne den nye Aplanner og herefter vælge menupunktet Fil menu - Database - Opgrader stamdata tabeller.

 • Visning af kommentarer er forbedret, idet antal bogstaver der kan vælges som alias navn (efter #) nu kan vælges frit. Desuden vises alias navn ikke længere som kommentar. Bemærk at alias navne og kommentarer ikke medtages ved kopiering og plankopiering. Hvis navngivne møder ønskes inkluderet i grundplan eller kopieres, anbefales det at oprette særskilte aktiviteter i stedet for alias navne.
 • Vælger man visning af Ugeplan celler med flere linjer vises sammensatte vagter på flere linjer, selv om der er defineret en dagsopgave med et enkelt navn. Navnet vises derimod, hvis der vælges at se Ugeplan celler som enkelt linjer.
 • Aplanner for Web er udvidet, så alias navne vises og kommentarer kan vises.
 • Under Indstillinger kan man vælge, om kommentarer skal vises på Ugeplan billedet. Indstillingen gælder både for Aplanner for Windows og Aplanner for Web.
 • Under indstillinger kan man vælge start billede, start plan og planversion som gælder for Aplanner for Web.
 • Fejlhåndteringen i synkroniseringen er udvidet, så der forsøges gentages et par gange, hvis Outlook melder fejl. Hermed reduceres antal afbrydelser, f.eks. fordi Outlook kortvarigt mister forbindelsen til mail serveren.
 • Menu for datakataloger og rapporter sorteres nu alfabetisk.

8.16.04.30 MINDRE ÆNDRINGER TIL APLANNER

 • Aplanner for Web ændret, så Dagplan billedet kan starte med dags dato.
 • PlanAHead udviklingsværktøj opgraderet til Visual Studio 2015 version 2.

8.16.03.21 MINDRE RETTELSE TIL APLANNER SYNKRONISERING

 • Outlook egenskaben Sensitivity er ændret fra Personal til Normal. Det kan have betydning for visning af vagter i delte Outlook kalendere.

8.16.02.09 TILFØJELSE TIL APLANNER SYNKRONISERING

 • Tilføjelse: Logning af fejl i medarbejdersynkroniseringen er udvidet. Hvis der opstår fejl under dannelse af kalenderposter vises op til 5 fejlmeddelelser på skærmen. Skift til denne version er kun relevant, hvis der er aktuelle problemer med Outlook og medarbejdersynkroniseringen.

8.16.02.05 TILFØJELSE TIL APLANNER FOR WINDOWS

 • Tilføjelse: Der er tilføjet fire egenskaber, som muliggør finjustering af de data, der vises på planlægningsbillederne Dagplan, Ugeplan, Vagtplan og Aktivitetsplan. Man kan vælge at vise flere linjer i hver celle, man kan vælge at vise navn eller forkortelse i celler, man kan vælge at vise navn eller forkortelse i automatisk dannede dagsopgaver og man kan vælge at vise navn og forkortelse i række etiketter.
 • Ændring: Fejltekster ved åbning af database m.v. er forbedret. Der er tilføjet versionsnumre til synkroniseringsprogram menuerne.
 • Database opgradering: IT databaseadministrator skal køre funktionen "Opgrader stamdata tabeller" fra fil menuen for at tilføjelserne kan træde i kraft. Hvis ikke de 4 nye egenskaber ses under menupunktet Egenskaber, skal felterne tilføjes via højre museknap menu.

8.16.02.02 RETTELSE TIL APLANNER FOR WINDOWS

 1. Fejlrettelse: Der er lavet en rettelse til version 8.16.1.25, så rapporter nu kan dannes uden en fejlmelding vedr. opgradering. Skift derfor Aplanner klient program, hvis rapporter fejler.
 2. Tilføjelse: Der er tilføjet et ikon til visning af planegenskaber, desuden er ikoner under fil menuen omorganiseret.
 3. Tilføjelse: Når der oprettes en ny plan skal man tage stilling til, om planen skal anvendes som grundskema (skabelon). Hvis ja, initieres planen som en skabelon.

8.16.01.27 MINDRE ÆNDRING TIL APLANNER FOR WINDOWS

 1. Der er udført mindre forbedringer af fejlhåndteringen i medarbejder synkroniseringen.

8.16.01.25 RETTELSE TIL APLANNER FOR WINDOWS OG WEB

 1. Hvis man vælger et stort antal objekter ved afkrydsning kan der i sjældne tilfælde opstå en situation, hvor Aplanner for Web fejler. Dette problem er løst, men opgradering vil kun være nødvendigt, hvis problemet skulle opstå.

8.16.01.24 VIGTIG RETTELSE TIL APLANNER FOR WINDOWS OUTLOOK SYNKRONISERING

 1. Der er rettet et problem i Outlook synkroniseringen. Problemet medfører, at annnulleringer under særlige omstændigheder ikke udsendes korrekt fordi e-mail adressen er tom. Problemet optræder kun, hvis der anvendes synkronisering ved direkte udsendelse af kalenderposter og ikke ved e-mail synkronisering. Problemet er ikke set i ældre synkroniserings tilføjelsesprogrammer versioner 8.14.xx. Så hvis du anvender synkronisering ved direkte udsendelse af kalenderposter version 8.15.xx bør du opgradere Aplanner for Windows eller Outlook tilføjelsesprogrammet, hvis du anvender det.
 2. Driftsvejledningen er opdateret.
 3. Aplanner for Windows er udvidet, så der under menupunktet Indstillinger kan oprettes en SMTP e-mail klient til brug for e-mail synkroniseringen. Klienten kan benyttes som alternativ til Outlook.
 4. E-mail synkroniseringen er udvidet, så det nu er muligt at sende synkroniserings e-mail ved vedhæftet kalenderfil (.ics fil).

8.16.01.12 ÆNDRING TIL APLANNER FOR WINDOWS BRUGERVEJLEDNING

 1. Brugervejledningen til Aplanner for Windows er opdateret med et afsnit om optimering af vagtplanlægning. Desuden er beskrivelser vedrørende konsulent- og projekt- planner fjernet.

8.15.12.15 MINDRE ÆNDRING TIL APLANNER FOR WINDOWS

 1. Hjælpemenuen er udvidet og der er foretaget mindre ændinger af ikonvalg.

Der er ingen ændringer til Web og Outlook løsningerne i denne version.

8.15.12.06 MINDRE RETTELSE TIL APLANNER FOR WINDOWS

 1. Rapporterne Plan og Behovsrapport er tilpasset, så de kan printes korrekt til Excel.
 2. Billedet til visning og rettelse af celle indhold på Ugeplan billedet m.v. er ændret, så valg af tidspunkter og aktivitet nu sker fra en menuvalgsboks.

Der er ingen ændringer til Web og Outlook løsningerne i denne version.

8.15.12.02 ÆNDRING TIL APLANNER FOR WINDOWS OUTLOOK SYNKRONISERINGEN

 1. Funktionaliteten af administrator synkroniseringen er udvidet, så der kan udsendes en ny kalennderpost mærket "Annullering" i det tilfælde, hvor en kalenderpost, der skal annulleres ikke genkendes. Problemet kan f.eks. opstå, hvis en kalenderpost hos administrator er blevet slettet ved en fejl, eller hvis adgangsrettigheder forhindrer læsning.
 2. Det er nu muligt at downloade et Windows program, som kan udføre medarbejder synkronisering af modtaget e-mail med kalenderposter. Programmet kan anvendes af medarbejdere, der ikke har behov for eller adgang til Aplanner for Windows.
 3. En yderst sjældent forekommende fejl er rettet i denne version: Hvis man bladrer tilbage på Ugeplan billedet gentagne gange indtil man når før startdato for medarbejdere og planer får man en fejlmelding. I tidligere versioner kunne man ikke rette datoen herefter. Man kunne kun løse problemet ved at slette og genoprette brugeren. Nu kan man rette datoen og derved nå frem til data, der kan vises.

8.15.11.24 ÆNDRING TIL APLANNER FOR WINDOWS

 1. Der er tilføjet en ny rapport ved navn Medarbejderstatus. Den viser udvalgte stamdata for medarbejdere samt time og dags optællinger for en valgfri periode. Rapporten kan ikke anvendes før databasen er opgraderet. Dette kan en med sql administrative rettigheder gøre fra Aplanner ved at vælge funktionen database -> opgrader stamdata tabeller fra filmenuen.

8.15.11.22 MINDRE ÆNDRING TIL APLANNER FOR WINDOWS

 1. Der er rettet en fejl, som kan medføre atslutdato ikke kan ændres. Opgrader til denne version, hvis fejlen opstår.
 2. Der er udført mindre ændringer af dato formater, der skyldes flytning af databaser m.v. til en Windows Azure Server.

8.15.11.21 MINDRE ÆNDRING TIL APLANNER FOR WINDOWS

 1. Der er udført mindre ændringer, der skyldes flytning af databaser m.v. til en Windows Azure Server.

8.15.11.16 MINDRE ÆNDRING TIL APLANNER FOR WINDOWS

 1. Der er udført mindre ændringer ved farve og skrift opsætning.

8.15.11.14 MINDRE ÆNDRING TIL APLANNER FOR WINDOWS

 1. Der er tilføjet en opstart parameter til Aplanner for Windows.

8.15.11.11 ÆNDRING TIL APLANNER FOR WINDOWS

Nyheder

 1. Algoritmen til beregning af ugenummer er rettet, da uge 52 hhv uge 53 i særlige situationer blev vist forkert. Fejlen optræder ca. hvert sjette år, og har ikke nogen systemmæssig betydning.
 2. Alle rapporter for vagtplanlægning er ændret. Dette sker aht. kommende inkludering i Aplanner for Web. I den forbindelse er farvepaletten udvidet, og der er introduceret egenskaber, så rapporter kan vises med eller uden fjernelse af tomme linjer. Desuden kan rapporter vendes.
 3. Funktionaliteten vedr. bookning er flyttet fra Aplanner Mobil til Aplanner. Det har ingen konsekvenser for anvendelsen.
 4. Der er introduceret en start og stop menu på medarbejder synkroniseringen.
 5. Administrator synkronisering er ændret, så der dannes udvidet fejlmelding, hvis der ikke kan dannes en annulllering af en vagt, f.eks. fordi den er slettet i kalenderen.
 6. Administrator synkronisering kan leveres som tilføjelsesprogram til Outlook. Funktionaliteten er identisk med den i Aplanner, men ved opstart som tilføjelsesprogram får synkroniseringen automatisk de sikkerhedsmæssige egenskaber, som Outlook brugeren har.
 7. Databasen skal opgraderes for at kunne udnytte de forbedringer vedr. rapporter, som er introduceret i denne version.

Kendte problemer

 1. PlanAHead anbefaler, at Outlook til kalendersynkronisering sættes op med en lokal (.pst) fil. Men IT kan også vælge at opsætte en form for spejling af mails fra Microsoft Exhange. Det fungerer, men der kan være problemer med at tildele Aplanner tilstrækkeligt med rettigheder til at kunne opdatere. Problemet kan omgås ved at installere Aplanner Admin synkronisering som Outlook tilføjelsesprogram. Tilføjelsesprogrammet får automatisk rettigheder. Detkan rekvireres hos PlanAHead, hvis der er behov for det.
 2. Hvis man arbejder med delte projekter er der en begrænsning, som forhindrer at man registrerer samme aktivitet i tidsmæssig forlængelse af hinanden for to forskellige planer. Følgende fungerer: Plan 1 Aktivitet1 10:00 - 12:00 Plan2 Aktivitet1 13:00 -15:00, men følgende fungerer ikke: Plan1 Aktivitet1 10:00 - 12:00 Plan2 Aktivitet1 12:00-13:00. Begrænsningen vil blive fjernet i en senere version, men indtil da kan problemet omgås ved at anvende to forskellige aktiviteter, hvis behovet skulle opstå.

8.15.10.22 RETTELSE TIL APLANNER FOR WINDOWS

 1. Aplanner for Windows version 8.15.10.16 indeholder en fejl, som under visse omstændigheder medfører at opdatering af Planegenskaber ikke sker korrekt. Skift derfor til denne version, hvis du anvender version 8.15.10.16. Tidligere versioner af Aplanner har ikke dette problem.
 2. Der er nu mulighed for at lave Plan udskrift, hvor tomme linjer fjernes. Databasen skal opgraderes for at anvende denne mulighed.

8.15.10.16 ÆNDRING TIL APLANNER FOR WINDOWS

 1. Hastigheden ved opstart af Aplanner for Windows er forbedret.
 2. Aplanner for Windows menupunkter vedr. opgradering og aktiveres kun, hvis brugeren har adgang til at ændre i databasens tabeller. I praksis betyder det, at kun administratorer af SQL databasen har mulighed for at starte opgraderingen.
 3. Hjælp billedet er optimeret, så der ikke længere er behov for at starte Aplanner funktionalitet for at vise detaljer.
 4. Der er rettet en fejl i medarbejder synkroniseringen. Fejlen optræder, hvis der er modtaget en videresendt e-mail med synkroniseringsdata til den e-mail konto, hvor medarbejdersynkroniseringen afvikles. Fejlen kan omgås ved at slette den videresendte e-mail eller ved at opgradere til nærværende version.
 5. Fejlhåndteringen i den administrative synkronisering er udvidet.

8.15.10.09 ÆNDRING TIL APLANNER FOR WINDOWS

 1. Hastigheden ved visning af store datamængder på katalogbilledet er optimeret. Optimeringen har især betydning for kunder med 100 eller flere medarbejdere i medarbejderkataloget.
 2. Import af tabel funktionen på katalogbilledet er ændret, så der nu også kan importeres adgangskoder.

8.15.10.08 ÆNDRING TIL APLANNER FOR WINDOWS DATABASEN

 1. Der er tilføjet en række felter til medarbejderkataloget. De kan anvendes efter opgradering af databasen.

8.15.10.06 MINDRE ÆNDRING TIL APLANNER FOR WINDOWS

 1. Mekanismen for at åbne en database og logge sig på er forbedret.
 2. Fejlhåndteringen i forbindelse med åbning af databaser er forbedret.
 3. Der er lavet et ikon på Aplanner for Windows til åbning af fejlloggen.
 4. Der er lavet et ikon på Aplanner for Windows som gør det muligt for Outlook brugere at danne en support e-mail til PlanAHead og efter ønske vedhæfte en zip fil med databasekopi.

8.15.9.25 MINDRE ÆNDRING TIL APLANNER FOR WINDOWS

 1. Hastigheden ved opstart af Aplanner for Windows er optimeret.

8.15.9.22 ÆNDRINGER TIL APLANNER LØSNINGEN

 1. Mindre rettelse, så planversionen Ferieønsker bliver sat korrekt op.
 2. Ændring så den krypterede information (settings) om sql server adgang føres med ved versionsopgraderinger.
 3. Ændring så projektid ikke længere ses foran projektnavnet, når man har valgt Projektplanner.
 4. Der er introduceret en fejl log tabel i databasen,som vil gøre det nemmere at hjælpe kunder i en support situation.
 5. Sql databaser fra før marts 2014 kan ikke længere opgraderes direkte via Aplanner for Windows. I stedet skal man danne en lokal XML kopi af databasen med den gamle version af Aplanner for Windows, åbne den i den opgraderede version af Aplanner for Windows og gemme den som Sql database. Opgradering kræver, at administrator har ekstra rettigheder (ddl_admin) til SQL serveren fra Aplanner.
 6. Der er udført en række tekniske optimeringer i Aplanner for Windows programmerne.
 7. Funktionalitet og fejlhåndtering vedr. Opret Database og Gem som er forbedret.
 8. Der er tilføjet to nye knapper til Aplanner for Windows, så man kan ændre rækkehøjde og kolonnebredde uden at skifte til Indstiller menuen.
 9. Rækkehøjder og kolonnebredder kan sættes og gemmes individuelt pr Ugeplan, Dagplan, Vagtplan og Aktivitetsplan
 10. Rækkerhøjer og kolonnebredder kan sættes på Katalog billedet for hver enkelt type of data. Der er tilføjet en knap, så man kan skifte mellem automatisk kolonnebredde og manuelt sat.
 11. Databasen skal opgraderes for at kunne udnytte funktionaliteten in denne version fuld ud.

8.15.9.15 ÆNDRINGER TIL APLANNER FOR WINDOWS og Outlook synkroniseringen

 1. Administrator Outlook Synkroniseringsprogrammet er udgået. I stedet er funktionaliteten inkluderet i Aplanner for Windows. Aplanner for Windows synkroniseringsprogrammet kan enten udsende en e-mail pr. medarbejder med synkroniseringsdata eller udsende kalenderposter pr. vagt. Hvis førstnævnte anvendes, skal brugerne enten have installeret et tilføjelsesprogram i Outlook eller anvende en ny synkroniseringknap, som ses på Aplanner ved siden af synkroniseringsknappen. Hvis sidstnævnte anvendes, anbefales det at oprette en dedikeret Outlook konto, så kopi af de mange kalenderaftaler, der udsendes ikke havner i administrators kalender. Desuden anbefales at konfigurere Outlook med en lokal (.pst) e-mail fil, da synkroniseringsprogrammet kan behandle mange åbne poster på en gang, og dermed belaste en Exchange server.
 2. Funktionen 'Importer vagt fra Outlook' er udgået. Årsagen er, at funktionen kun anvendes i begrænset omfang, da det er langt mere effektivt at ændre direkte i Aplanner for Windows eller Web. Kunder, der har behov for funktionen kan efter aftale få leveret version 8.15.6.16, som har funktionen.
 3. Der er rettet et par sjældent forekommende problemer i synkroniseringen. I sjældne tilfælde vises kalenderpost til kl 24:00 for en vagt i Outlook 2007. Problemt er løst. I sjældne tilfælde fejler e-mail synkroniseringen med en 'matrix fejl'. Fejlen skyldtes et timing problem mellem Aplanner og Outlook, når der var flere synkroniserings e-mails i indboksen. Det er løst.
 4. Der er lavet en tilføjelse til funktionen 'Flyt til', der kan aktiveres fra højre museknap menuen, når Ugeplan billedet vises. Det er nu muligt at flytte til Aktuel eller Planlagt så tidligere indhold i Aktuelt eller Planlagt flyttes til Ubesatte. Funktionen kan f.eks. benyttes til at godkende et ferieønske i en arbejdsgang, ved at flytte ferien til Planlagt, mens indholdet af Planlagt flyttes videre til Ubesatte.

8.15.8.28 MINDRE ÆNDRING TIL APLANNER LØSNINGEN

 1. Alle moduler i Aplanner løsningen er opdateret i forbindelse med skift fra Visual Studio 2013 til 2015.
 2. Installationsprogram for Aplanner er ændret fra Microsoft Windows Installer til InstallShield Express version.
 3. Synkroniseringsprogrammerne er tilpasset og testet med Novel GroupWise kalender. I forvejen testes med Outlook og Google kalender.
 4. Synkroniseringsprogrammet er ændret, så der kun vises de medarbejdere, der hører til en given plan. Desuden er der indført forbedringer i fejlhåndteringen.
 5. Der er udført mindre rettelser til Aplanner for Windows: En rettelse, så tidsinterval gemmes korrekt samt rettelser til fejlhåndtering.
 6. Der er lavet en ændring, så der kan vises valgfri tekst fra kommentarfeltet for en aktivitet. Ændringen fungerer i Dagplan og Ugeplan. Som eksempel kan en aktivitet med navnet Møde ændres ved at tilføje en kommentart startende med #.

8.15.6.16 (8.15.7.18) MINDRE ÆNDRING TIL APLANNER ADMINISTRATIV SYNKRONISERING

 1. Udvalgte egenskaber for Outlook aftaler er ændret i synkroniseringsprogrammet. Ændringen er kun af betydning for brugere, der ikke anvender Outlook eller Google mail.

8.15.6.16 MINDRE RETTELSER TIL APLANNER FOR WINDOWS

 1. Mindre rettelser til brugeradministrationen for Aplanner.

8.15.6.11 Ny Aplanner Mobil løsning

WebMobil løsningen er blevet opgraderet og har skiftet navn til Aplanner Mobil. Web løsningen anvendes af medarbejdere til at booke vagter, booke ekstra vagter, bytte vagter og afmelde vagter. Lay out af løsningen samt brugertilladelser er konfigurerbare. Aplanner for Windows og databasen er opgraderet aht. Aplanner Mobil løsningen. Nedenfor ses et eksempel på Aplanner mobil løsning:

8.15.5.22 MINDRE ÆNDRINGER OG RETTELSER

 1. Outlook Admin Synkronisering er forsynet med knapper til at vælge alle eller fjerne alle medarbejdere fra synkroniseringslisten.
 2. Aplanner er rettet, så der kommer en bedre fejlmelding, hvis man lukker ned efter forgæves forsøg på at koble sig på en web database.
 3. Arbejdslisten i Aplanner for Web er rettet. Under specielle omstændigheder viste listen data fra mere ned et projekt.
 4. Der er tilføjet 4 sorteringsknapper til valg af objekt (f.eks. medarbejdere). Billedet Planegenskaber er ikke forsynet med sorteringsknapper, men man kan klikke på Vis Detaljer for at få adgang til sortering.
 5. Aplanner er rettet, så der ikke ses en fejlmelding, hvis skærmindstillinger ikke kan indlæses.
 6. Outlook Medarbejder Synkronisering er ændret, så der checkes for kalenderposter hvert 10. minut. Denne funktion kan stoppes igen fra menuen.

8.15.4.20 MINDRE ÆNDRINGER TIL APLANNER FOR WINDOWS

 1. Databaseopgradering er udvidet, så der enten kan opgraderes stamdata tabeller eller foretages en total opgradering.
 2. Kommentar felter er ændret, så der kan indtastes flere linjer.
 3. Kommentar feltet for en vagt er udvidet fra 60 karakterer til ca. 32000. Ændringen har først effekt i eksisterende databaser efter total opgradering af databasen.
 4. Kommentar felter for en vagt inluderer kommentarfeltet for en aktivitet, hvis aktivitetens kommentarfelt ikke er blank.
 5. Meta data modellen er opdateret og nogle tekster er ændret.

8.15.3.22 MINDRE RETTELSER TIL APLANNER FOR WINDOWS

 1. Datafejl rettet i egenskaber, hvor man kan vælge mellem flere værdier (valg af tidsinterval, valg af periode).

8.15.2.20 MINDRE ÆNDRINGER TIL APLANNER FOR WINDOWS

 1. Plankopiering er udvidet med en funktion, der muliggør indsættelse af en tom uge i en plan. Denne funktion er nyttig, hvis man f.eks. ønsker at skubbe ugeplanen for påskeugen og til ugen efter.
 2. Tekstregister og meta database er opdateret for at forbedre hjælpesiderne.

8.15.2.5 ÆNDRINGER TIL APLANNER FOR WINDOWS

 1. Billedet til at åbne og gemme databaser er ændret: Adgang via web service og kryptering kan slås til og fra under fanebladet Sql Database.  Der kan etableres forbidelse til en PlanAHead Cloud database ved angivelse af databasenavn og pin kode, som udlveres efter aftale om drift hos PlanAHead.
 2. Aplanner er ændret, så automatisk kolonnebredde også fungerer for række etiketten.

8.15.1.22 VIGTIG RETTELSE TIL APLANNER

 1. Der er rettet et problem, som under visse omstændigheder kan få Aplanner til at hænge, når der slettes gamle synkroniseringsdata fra en opgraderet database. Fejlen optræder kun i versioner 8.15, så det anbefales at opgradere, hvis du anvender 8.15.

8.15.1.21 OPTIMERINGER AF APLANNER

 1. Kunder der anvender version 8.15.1.1 eller 8.15.1.11 kan med fordel opgradere til denne version, idet datakommunikationen over nettet er reduceret og hastigheden er forbedret ved opstart.
 2. Der er foretaget optimeringer af Aplanner programmet, så oplysninger fra databasen hentes efter behov i stedet for ved opstart. Det gør opstart hurtigere for større løsninger. Funktionaliteten er uændret.
 3. Web Licens koden er ændret, så den kan anvendes i forbindelse med HTTP kommunikation med server.
 4. HTTP kommunikationsinterfacet er ændret, så tabel data pakkes og krypteres. Desuden er det nu muligt at tilvælge en stærk kryptering af data.
 5. Parametersættet til Aplanner for Web er ændret, så det i mange tilfælde ikke er nødvendigt at tilpasse konfigurationsfilen.
 6. Der er tilføjet et nyt skærmbillede, som PlanAHead kan anvende til udstedelse af Web licenser.

8.15.1.11 OPTIMERINGER AF APLANNER

 1. Der er foretaget optimeringer af Aplanner meta data programmet, så det fylder mindre og er hurtigere. Funktionaliteten er uændret.

8.15.1.5 OPTIMERINGER AF APLANNER

 1. Der er foretaget optimeringer af Aplanner programmet, så det fylder mindre og er hurtigere. Funktionaliteten er uændret.
 2. Dato boks på Aplanner for Web er ændret, så der vises 30 historiske og 30 fremtidige datoer
 3. Brugeren får ikke længere en advarsel ved opstart, hvis databasen skal opgraderes. Men advarslen vises i Fejllisten under Indstillinger.
 4. Rettelse af fejl i Aplanner for Web i relation til timerapport

VERSION 8.15.1.1, UDVIDELSER TIL SYNKRONISERINGSLØSNING M.V.

 1. Outlook synkroniseringen er ændret, så der kan synkroniseres for en medarbejder ad gangen og layout er forenklet. Det viste synkroniseringsbillede kan anvendes fra Aplanner for Windows. Når det sker, udsender Aplanner e-mails til de enkelte medarbejdere med vagt opdateringer. Medarbejderne kan efterfølgende selv kan oprette vagterne i Outlook kalenderen ved anvendelse af et tilføjelsesprogram, eller blot benytte de udsendte e-mail oplysninger. Synkroniseringsbilldet anvendes også fra Outlook synkroniseringsmodulet for vagt administrator. Når det sker, foretages komplet synkronisering inklusiv import af aftaler.
 2. En ny rapport Synkroniseringslog viser alle vagt transaktioner og deres synkroniseringsstatus (ikke synk., synk. annulleret). Desuden vises hvornår vagt transaktionerne blev dannet og hvornår de blev synkroniseret. Rapporten er til hjælp for vagtplan administrator til kontrol, f.eks. i forbindelse med problemer for en medarbejders Outlook.
 3. Under menupunktet Database kan billedet Synkroniseringstabel startes. Her kan man se vagt transaktioner, der er synkroniseret. Det er muligt at slette synkroniseringsposter, så synkroniseringen af udvalgte poster kan gentages, f.eks. efter driftsfejl eller computer skift.
 4. En ny rapport Dublet kontrol kan anvendes til at spore dubletter i vagtplanlægningen. Dubletter forekommer normalt ikke, men hvis en eller flere planer deles efter at der er oprettet vagter for samme medarbejder i flere planer, kan dubletter dannes. Rapporten kan finde disse, så de kan håndteres fra Ugeplan billedet.
 5. Aplanner for Windows og Aplanner for Web opgraderes fra .NET 4.0 client version til .NET 4.5.1. Denne version af .NET findes på de fleste nyere computere. Hvis ikke kan den downloades fra Microsoft hjemmeside. Hvis den nye Aplanner for Web tages i anvendelse skal .NET 4.5.1 installeres på serveren med Internet Information Server, hvis den ikke findes allerede.
 6. Der optræder nye felter i databasen, så databasen skal opgraderes, når der skiftes til version 8.15.1.1. for at kunne anvende synkroniseringen. Det anbefales at opgradere Aplanner, Aplanner for Web og Aplanner Synkronisering samlet.
 7. Før start skal egenskaben "Synkroniser" sættes i de planer og planversioner, som skal indgå i synkroniseringen. Plan versionen "Planlagt" sættes automatisk.
 8. Ny mulighed for at kopiere til flere linjer på katalog billedet (med kopier og indsæt). Med den funktion kan man på en gang skifte f.eks. farve for adskillige poster i kataloget.
 9. Oversigtsbilldet er optimeret og ændret, så der ikke omsorteres, hver gang navn eller sorteringsnøgle ændres. Denne ændring har især betydning for vagtplaner med mange (flere hundrede) medarbejdere.
 10. Under menupunktet Database er der oprettet en ny funktion til at slette gamle vagt transaktioner fra databasen. Man kan slette transaktioner, der er mere end 2 år hhv. 5 år gamle. Funktionen kan p.t. kun anvendes for SQL databaser.

8.14.12.10 NY OUTLOOK SYNKRONISERINGSLØSNING

 1. Der er udviklet en Outlook synkroniseringsløsning, som kan betjenes af den enkelte medarbejder i et vagt team. Medarbejderen kan synkronisere efter behov ved aktivering af et tilføjelsesprogram til Outlook. Herved kan vagt administrators opgaver i forbindelse med synkronisering reduceres eller bortfalde.

8.14.11.28 ÆNDRINGER TIL APLANNER FOR WINDOWS

 1. Brugermanual og tekster er opdateret, idet begrebet "Vagter" anvendt på Ugeplan billedet ændres til "Dagsopgaver"
 2. Katalog oversigtsbilledet er ændret, så der kan vælges sorteringsorden.

8.14.11.24 ÆNDRINGER TIL APLANNER FOR WINDOWS OG WEB

 1. Fejlhåndtering i forbindelse med opstart og nedlukning af Aplanner for Windows er forbedret
 2. Håndtering af Plan Versioner forbedret. I fobindelse med opgradering åbnes alle Plan Versioner for opdatering
 3. Aplanner for Windows er ændret, så indstillinger for brugere, der er låst eller skjult opdateres ved nedlukning
 4. Rapporter er omorganiseret af hensyn til senere udvidelse af rapport antal i Aplanner for Web

8.14.11.14 ÆNDRINGER TIL APLANNER FOR WINDOWS OG WEB

 1. Fejlhåndtering i Aplanner for Windows er forbedret
 2. Brugervejledningen er opdateret mht. dobbelt bookning i forbindelse med deling af planer
 3. Aplanner for Web er udvidet med valgmulighed for sortering samt valgmulighed for visning af vagter

8.14.10.16 ÆNDRINGER TIL APLANNER SYNKRONISERING

 1. Et problem, der vedrører nedlukning af synkroniseringsprogrammet under Windows 8.1 er rettet
 2. Enkelte synkroniseringer skippes, hvis medarbejder, dato, aktivitet og start tidspunkt er uændret, men kun vagtens længde ændres. Skippede synkroniseringer kan ses i loggen på skærmen og i log filen. Problemet kan let omgås ved at benytte en aktivitet til beskrivelse af ændringen. Eksempel Vagt 10:00- 12:00 , Ekstra vagt 12:00-14:00.

8.14.10.16 ÆNDRINGER TIL APLANNER FOR WINDOWS

 1. Tekst på vagtplan billedet er ændret, så det tydeligt fremgår når medarbejdere kun indgår i andre (delte) planer
 2. Aplanner synkroniseringsprogrammet er optimeret og brugergrænsefladen er forbedret

8.14.10.1 ÆNDRINGER TIL APLANNER FOR WINDOWS

 1. Layout af Aplanner er ændret, så væsentlige knapper er samlet under menulinjen.
 2. Planen genindlæses hvis man skifter fra låst til ikke låst tilstand
 3. Sorteringsknapper er udvidet og sorteringsvalg gemmes
 4. Flekslisten er udvidet, så startsaldo indgår i beregningen.
 5. Timesummer rapporten er gjort generel, så man selv kan vælge planversioner, der skal vises
 6. Saldolisten er ændret, så man selv kan vælge planversioner
 7. Behovsrapporten er ændret, så man selv kan vælge planversion, og der optælles med en decimal
 8. Databasen skal opgraderes for at udnytte den ændrede behovsrapport.
 9. Der er ændret, så skæmbilledet opdateres, når der skiftes til, fra låst tilstand
 10. Meta data ændret, så sorteringsnøgle er med på medarbejderoversigt i nye databaser
 11. Rettelse, der sikrer at rapporter og kataloger navngives på korrekt sprog
 12. Rettelse der sikrer, at man ikke får fejlmelding ved opstart grundet tastaurtryk
 13. Rettelse, der sikrer, at der ikke vises fejlmelding ved nedlukning
 14. De gamle redigerings og funktionsmenuer er fjernet, men de kan slås til via indstiller menuen
 15. Download af demo database er fjernet fra hjælp menuen. I praksis er det nemmere at arbejde med en tom database mens man benytter Kom godt igang visningen
 16. Rettelse, så der også kan opdateres kommentarfelter fra Dagplan billedet
 17. Web service modulet er opdateret. Det anvendes hvis der ønskes drift over internettet via HTTPS Protokol
 18. Der er sket generelle forbedringer af klip, indsæt og fortryd funktionalitet
 19. Aplanner synkroniseringen er rettet, så der ikke vises fejlmelding ved gentage fejl. I stedet gemmes fejlmelding i logfilen, og antal fejl tælles op på synkroniseringsbilledet.
 20. Aplanner synkronisering er rettet, så annullering og oprettelse af samme kalenderpost på samme dag ignoreres. Situationen forekommer ikke under normal drift, men kan optræde som følge af en driftsfejl.

8.14.8.10 ÆNDRINGER TIL APLANNER FOR WINDOWS

 1. Aplanner for Windows er ændret, så "Lukkedato for timeregistrering" har effekt på de fire billeder Ugeplan, Dagplan, Aktivitetsplan og Vagtplan. Det betyder, at der er låst for opdatering for alle datoer, der ligger på eller før Lukkedato for timeregistrering.
 2. Låste felter på Ugeplan og Vagtplan vises nu med lysegråt. Hvis Dagplan eller Aktivitetsplan er låst, ses det i Windows overskriften.

8.14.6.24 RETTELSER OG ÆNDRINGER TIL APLANNER FOR WINDOWS OG SYNKRONISERING

 1. Sorteringen af vagter i Vagtplan billedet er ændret, så midlertidige vagter placeres i bunden, når der sorteres stigende efter nøgle. Herved undgås et sorteringsproblem, som opstår, hvis der anvendes tilpasset navngivning af vagter. Det alfabetiske sortering er uændret.
 2. Der er tilføjet en ny egenskab -Outlook Optaget Status - til Aktiviteter. Hermed muliggøres, at man kan vælge en Outlook Optaget Status pr Aktivitet, som vises i synkroniserede kalender poster. Status er forhåndsindstillet til Optaget. For detaljer henvises til dokumentation for Outlook kalender.

APLANNER FOR WINDOWS OG WINDOWS XP

 1. Aplanner for Windows version 8.14 fungerer ikke på Windows XP. Det skyldes, at moduler, som Aplanner sikkerheds system anvender, ikke supporteres under Windows XP. Aplanner version 8.13 fungerer på Windows XP og kan leveres efter nærmere aftale.

8.14.5.28 RETTELSER OG ÆNDRINGER TIL APLANNER FOR WINDOWS, WEB OG SYNKRONISERING

 1. Der er gennemført en række ændringer, som har betydning for sikkerhed og performance af løsningen. Der er ingen ændringer i bruger funktionalitet sml. med Version 8.14.5.25

8.14.5.25 RETTELSER OG ÆNDRINGER TIL APLANNER FOR WINDOWS, WEB OG SYNKRONISERING

 1. Mulighed for at fravælge ugedage eller helligdage, når der plankopieres
 2. Mindre rettelser til Outlook synkroniseringsmodulet (tekster og markeringer)
 3. Opgraderingsmodulet er udvidet, så synkoniseringstabel medtages i opgraderingen
 4. Sorteringen for Vagtplan ændret til alfabetisk
 5. Der er gennemført en række ændringer, som har betydning for sikkerhed og performance af løsningen

8.14.5.6 RETTELSER OG ÆNDRINGER TIL APLANNER FOR WINDOWS, WEB OG SYNKRONISERING

 1. VIGTIGT:Krypteringsmekanismen for lagring af adgangskoder mv. er forbedret, og der er introduceret skærmbilleder til ændring af adgangskode i Aplanner for Windows og Web. Ved opgradering nulstilles alle adgangskoder. Derfor er det vigtigt at starte med at ændre adgangskoder straks efter opgraderingen.
 2. Der er introduceret et "Kom godt i gang" billede i Aplanner for Web.
 3. Den gamle Outlook funktion er fjernet fra Aplanner for Windows vagtplanlægning, men kan åbnes ved at skifte til konsulentplanneren.
 4. Der er rettet en fejl i database opgraderingen, så alle nye kolonner i databasen initialiseres korrekt.
 5. Validering af adgangskode er fjernet fra enkeltbruger løsningen, da den ikke har betydning.
 6. En mindre fejl i menuhåndteringen for Aplanner for Web er rettet. Herved undgås unødvendige skift til Login billedet.
 7. Synkroniseringsprogrammet er ændret, så det kan behandle udsendelse til flere mail adresser for samme medarbejder. E-mail adresserne for en medarbejder adskildes med komma eller semikolon.
 8. Det er gjort muligt for medarbejdere at logge sig på Aplanner med eget brugernavn eller e-mail adresse. Ændringen forudsætter, at link mellem medarbejder og bruger sættes i medarbejderkataloget.

8.14.4.24 MINDRE RETTELSER OG ÆNDRINGER TIL APLANNER FOR WINDOWS

 1. Automatisk opgradering af databaser er forbedret.

8.14.4.15 MINDRE RETTELSER OG ÆNDRINGER TIL APLANNER FOR WINDOWS OG WEB

 1. Aplanner for Web er ændret, så der tages hensyn til menu tilladelser, som er oprettet med Aplanner for Windows
 2. Der er lavet rettelser, så alle gamle databaser i princippet kan opgraderes automatisk. Hvis opgraderingen mod forventning fejler, så fremsend en zip fil med en database kopi (BAK fil) til support@planahaead.dk. Så vil opgradere og sende den opgraderede database tilbage.
 3. Mulighederne for at sætte brugertilladelser er udvidet, og det er desværre ikke muligt at opgradere tidligere indstillinger. Vælg Brugerrettigheder for brugeren for at sætte nye indstillinger.

8.14.4.14 RETTELSE TIL APLANNER SYNK

 1. Aplanner Synk er rettet, så den kan fungere korrekt med database versioner før 8.14.3.21
 2. Aplanner Synk er rettet, så kalender opdateres korrekt, hvis man ændrer tidinterval for en vagt, f.eks. vagt 9:00 - 14:00 til vagt 9:00 - 15:00

8.14.4.10 MINDRE ÆNDRINGER TIL APLANNER FOR WINDOWS

 1. Mindre programrettelser.
 2. Optimering af tekstregister, så Aplanner starter hurtigere
 3. Forbedringer af det Toolkit, som anvendes til dannelse af Aplanner løsninger.

8.14.3.21 MINDRE ÆNDRINGER TIL APLANNER FOR WINDOWS

 1. Database opgraderingsfunktionen er forbedret.
 2. Der er introduceret database værktøjer, som PlanAHead AS anvender til Cloud løsninger.

8.14.3.20 STØRRE TEKNISKE OG FUNKTIONELLE ÆNDRINGER

 1. Databasestrukturen er ændret, så der nu kan afvikles flere vagtplan databaser fra samme SQL database. Med denne ændring kan vi tilbyde at etablere databaser, som køres via Internettet hos Windows Azure. Efter opgradering af en database er det ikke længere muligt at tilgå den fra ældre versioner af Aplanner for Windows. Man kan godt tilgå ældre versioner af databaser fra den nye Aplanner for Windows.
 2. Kom godt igang hjælpesiden er forbedret, så det er nemmere at starte op uden uddannelse.
 3. Aplanner for Windows indeholder ikke længere en database skabelon. I stedet dannes og lagres en tom database ved installation.
 4. Web licens strukturen er ændret, så der kan tilbydes Web licens til kunder, der anvender egen SQL database server, eller som har behov for at tilgå databasen via en Web Service via Internet protokollen HTTP.
 5. Menutilladelser er ændret, så det er muligt at fjerne Timerapportering og adgang til at vise to planbilleder på en gang.
 6. Der er tilføjet en ny rapport Vagtoptælling, som kan optælle hvor mange vagter de enkelte medarbejdere har haft i løbet af en periode.
 7. Synkroniseringsprogrammet er tilpasset, så det nu kan anvendes med Outlook 2007, Outlook 2010 og Outlook 2013.

8.14.2.5 STØRRE ÆNDRINGER

 1. Det er nu muligt at vise to planer i Aplanner på en gang. Det er en lettelse, når der f.eks. arbejdes med ubenyttede vagter. Så kan man både se gældende plan og planen med ubenyttede vagter. Det ekstra plan billede startes automatisk, når man anvender funktionen "Flyt til ...".
 2. Mindre rettelse lavet til Plankopiering, så datofejl håndteres bedre.