PlanAHead AS
Sprog

Abonnement på Cloud løsning med Aplanner for Windows, Aplanner for Web og Outlook synkronisering.

Målgruppe

Abonnementet giver adgang til en en database via Internettet. Administrator vil typisk anvende Aplanner for Windows. Medarbejdererne vil efter behov anvende Aplanner for Windows eller Aplanner for Web. Administrator kan desuden anvende Outlook synkroniseringen til at udsende vagter som kalenderposter til Outlook, Google eller andre kalendersystemer.

Målgruppen er virksomheder, som vil gøre vagtplanlægning nemt og tilgængeligt for medarbejdere med Smart phones, iPads og eller PC'er og som ikke ønsker at etablere egen IT løsning. Men virksomhederne har behov for de avancerede funktioner, der kendetegner Aplanner for Windows, f.eks.: Afdelingsstruktur med fælles medarbejdere i vagt; vagtstruktur med flere forskellige aktiviteter pr. dag samt mødetidsplanlægning; avanceret rulleskema planlægning; synkronisering  med medarbejder og fælles kalendere.

Pris og levering

  • Der betales en engangsydelse på 500 kr for etablering.
  • Herefter betales 35 kr pr. måned pr medarbejder ex. moms i abonnementsafgift.
  • Abonnementet tilbydes for minimum 10 medarbejdere og med mulighed for at planlægge for mange hundrede medarbejdere.
  • Abonnementet løber for 3 måneder ad gangen og opkræves kvartalsvis forud.

Send en e-mail med oplysninger om din virksomhed til os. Så vil du modtage oplysninger om opkobling til Aplanner for Web.

Flerbruger Database Licens

Målgruppe

Flerbruger licensen giver adgang til at anvende Aplanner for Windows med (SQL) database. Efter behov kan databasen placeres i kundens IT funktion eller etableres hos PlanAhead A/S som Cloud løsning med adgang via Internettet. Løsningen kan integreres med kalender synkronisering via Outlook, Aplanner for Web samt Web Mobil løsningerne.

Virksomheder, der har behov for de avancerede funktioner, der kendetegner Aplanner for Windows, f.eks.: Afdelingsstruktur med fælles medarbejdere i vagt; vagtstruktur med flere forskellige aktiviteter pr. dag samt mødetidsplanlægning; avanceret rulleskema planlægning; synkronisering  med medarbejder og fælles kalendere. Typiske virksomheder er: Biblioteker, laboratorier, borger service, service virksomheder, vagtselskaber og driftsorganisationer.

Pris og levering

Prisen afhænger af antal administratorer, antal medarbejdere samt hvilke optioner der ønskes mht.uddannelse, starthjælp og support. Prisniveauet for en 50 bruger løsning med starthjælp er ca 20.000 kr. Kontakt derfor PlanAHead A/S for at få et konkret tilbud og en aftale om præsentation og prøvedrift.

Levering og installation aftales i forbindelse med tilbudsgivningen. Den typiske leveringstid er få dage.

Enkeltbruger Licens

Målgruppe

Enbruger licensen giver adgang til at anvende Aplanner for Windows med en (XML) database. Langt de fleste funktioner i Aplanner for Windows er tilgængelige, også de mere avancerede funktioner til timerapportering og fakturering. Desuden kan man downloade og installere en Outlook makro, som muligør overførsel af vagtplaner til medarbejderners kalendere via Outlook

Målgruppen er små virksomheder og foreninger, som har behov for et stærkt, men prisbilligt værktøj til vagtplanlægning eller administration af fælles ressourcer. Eksempelvis butikker, tankstationer med relativt få medarbejdere samt tennnisklubber m.v., der skal holde styr på reservation.

Pris og levering

  • Gratis for op til 5 medarbejdere
  • 300 kr ex. moms for op til 10 medarbejdere
  • 900 kr ex. moms. for op til 20 medarbejdere
  • 2000 kr ex. moms for mere end 20 medarbejdere

Vore løsninger kan downloades fra denne hjemmeside. Licens fremsendes mod betaling efter aftale. Uddannelse og starthjælp leveres efter aftale med få dages varsel.